Vi är väl en del som med någon sorts skräckblandad förtjusning minns det gamla fina programmet Trafikmagasinet som sändes i TV under 25 år från 1978 till 2003. I början var det väl det enda programmet som fanns för folk med intresse för trafik.

Det här gamla inlägget handlar om vägrenskörning med husvagn och de problem som kan uppstå i samband med det och är filmat på ett härligt informativt sätt med ett dramatiskt slut.

Eller nåja, kanske inte så dramatiskt jämfört med modern filmteknik där man kan iscensätta olyckor på ett betydligt mer verklighetstroget sätt, men för den tiden var det nog ganska dramatiskt i alla fall.


Men för att återgå till själva ämnet, vägrenskörning, så är det något jag sysslat med en del som har kört husvagn i 30 år. Kör man långsammare än övrig trafik, så tycker jag man bör göra det man kan för att underlätta för övriga att komma fram. Under förutsättning att det finns möjlighet att göra det på ett säkert sätt vill säga.

En del andra trafikanter tycks tro att det är ens skyldighet att gå ut på vägrenen om det finns en sådan, men det är ju faktiskt mitt beslut om jag vill göra det eller inte. En del vägrenar är väldigt smala, en del väldigt ojämna och sen vill man ju inte hamna i samma situation som i filmen ovan, alltså vill jag ha rejält med sikt framåt om jag skall lägga mig på vägrenen. Sen finns det faktiskt regler också om hur man får använda vägrenen. Följande är utdrag ur Trafikförordningen:

På väg ska vägrenen användas

1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,

2. vid färd med moped klass I,

3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller

4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1–4 gäller endast om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.
Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Det vill säga att du som kör med husbil eller husvagn får alltså bara använda vägrenen tillfälligt för att underlätta omkörning.

Vidare säger Trafikförordningen:

När en förare som färdas på väg uppmärksammar att någon avser att köra om till vänster, skall föraren med iakttagande av bestämmelserna i 7 § hålla så långt till höger som möjligt. Föraren får inte öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen.
Om ett fordon förs sakta eller upptar stort utrymme och körbanan är smal, krokig eller har en icke obetydlig mötande trafik, skall föraren för att underlätta omkörning minska farten och om det behövs föra fordonet åt sidan så snart detta är möjligt.

musses-husvagnHur man då väljer att underlätta en omkörning är ju en tolkningsfråga. Det behöver inte betyda att jag går ut i vägrenen, den kan också innebära att jag saktar in lite och håller så långt till höger som möjligt på vägen för att ge bakomvarande trafik bättre sikt samt kortare omkörningssträcka.

Sen finns det ju tyvärr alltför många som kör om oavsett om de har fri sikt eller inte. Alltför många gånger har jag varit tvungen att bromsa in hårt för att omkörande bil skall kunna kasta sig tillbaka in på rätt sida när det kommer mötande fordon.

Kör du husvagn, eller för den delen husbil? Brukar du använda vägrenen?

 

Känner ni sen för lite mer nostalgi, så finns det en del gamla avsnitt av Trafikmagasinet tillgängliga i SVT’s öppna arkiv.

Foto toppbild: Cabby

Dela: Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail  Följ: Facebookrss