122 personer dog i trafiken första halvåret 2016 – vad kan vi göra åt det??

Under årets första halvår dog 122 personer i vägtrafiken enligt Transportstyrelsens preliminära siffror. Detta är 17 personer fler än motsvarande period förra året.

Vid årsskiftet slog sig diverse experter för bröstet och sade att nu hade minsann dödstalen på vägarna minskat, och vi kunde tacka bland annat alla nya hastighetskameror för det.

Dock grävde jag då lite mer i statistiken och kunde konstatera att sådan häftig minskning var det minsann inte och framför allt hade antalet allvarligt skadade ökat. Nu är det lite mindre muntra tongångar när dödstalet ökat första halvåret och nu börjar man prata om att det minsann måste till fler krafttag för att bryta trenden.

Till att börja med kan vi konstatera att denna ökning bestått i 17 fler dödade jämfört med samma period förra året, det vill säga 122 jämfört med 105. Är detta verkligen en statistiskt säkerställd ökning där man tagit hänsyn till alla kringliggande faktorer?

Det kanske var en mer besvärlig vinter i början på året? Var det kanske någon enstaka större olycka som drog upp siffrorna? Eller någon annan påverkan som inte framkommer direkt? Jag vet i ärlighetens namn inte men jag tycker nog inte denna ökning är så anmärkningsvärd. Hade det varit 100 fler dödade, ja då hade det kanske varit en annan sak.

Låt oss sen också klargöra att 122 dödade är 122 för många! Vi måste absolut ha en nollvision även om den troligen är omöjlig att uppnå helt. Men frågan är om fler hastighetskameror som en del propagerar för är rätta vägen att gå?

Trafikverket uppskattar att hastighetskamerorna räddar 25 liv per år, hur man nu räknar ut det? Och i en artikel i Expressen säger Anders Drugge, sektionschef på ATK-sektionen, Automatisk hastighetskontroll följande:

– Vi har ungefär 1,4 miljarder passager på ATK-sträckorna varje år och andelen som kör för fort är mellan två och tre procent och det är fantastiska siffror.

– Vi ser också att olyckorna minskar med ungefär 30 procent där vi har fartkameror.

kameraMja, jag vet inte om det är så fantastiskt att 28-42 miljoner trafikanter kör för fort förbi kamerorna, trots att det är väl skyltat om att de finns där och trots att många idag har GPS eller andra system i mobilerna som varnar för dem.

Sen vet ju vi alla som är ute i verkligheten att jovisst, förbi kamerorna kör de flesta under hastighetsgränsen, men direkt efter gasar de flesta på igen. Jag skrev i en tidigare artikel att ska dessa kameror göra någon verklig nytta, får vi börja göra som i vissa andra länder och mäta hastigheten inte bara förbi en enstaka kamera, utan mäta medelhastigheten mellan en serie av kameror.

Men hastigheten är ju inte allt, även om det är den som oftast orsakar det som är de verkliga farorna, som exempelvis de farliga omkörningarna. Sen finns det ju de som inte håller avståndet, som rattsurfar, som kör onyktra o.s.v., o.s.v.

Nu repeterar jag lite vad jag skrev i artikeln i Januari; alltså den stora frågan är VAD kan vi göra för att minska antalet dödade och skadade i trafiken? Fler poliser på vägarna? Fler fartkameror? Fler nykterhetskontroller? Minskade hastighetsgränser? Bättre körskoleutbildningar? Förbud mot mobilprat? Regelbundna tester för att få behålla körkort? Bättre bilar? Säkrare vägar? Bättre vägunderhåll? Allt i kombination?

Personligen tror jag att det är en sak vi måste jobba hårdare med än något annat. Och det är att förändra attityden hos många bilförare. Att få dem att förstå att de inte är odödliga där de sitter i sitt fordon. Få dem att begripa att de faktiskt framför ett flera ton tungt fordon som utvecklar en enorm kraft. Lära dem att det inte är ”tufft” att blåsa på i 120 på en 60 väg. Eller att köra när man ”bara” druckit några öl. Få dem att fatta att bara för att de sätter en takbox på bilen och åker till fjällen, så behöver de inte köra som en biltjuv. Och så vidare…

Annars får vi nog invänta de självkörande bilarna innan vi kommer att få se någon märkbar skillnad i statistiken.

olycka-700

Men nu vill jag fråga DIG vad du tycker man ska göra? Fyll i enkäten nedan med de 3 viktigaste förslagen du skulle vilja föreslå, men motivera gärna dina förslag och/eller utveckla dina tankar lite mer i kommentarerna.

OBS! Skriv nu inte bara vad du tycker INTE ska göras, utan vad du tror är rätta vägen att gå. För alldeles oavsett vad man har för åsikter om gällande trafikregler, polisens arbetssätt, politikers beslut, etc, så kan vi väl alla vara överens om att det inte är acceptabelt att så många dödas och skadas i trafiken!

 

Vilka 3 åtgärder av följande tror du är absolut viktigast för att få ner antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken?

Se resultaten

Loading ... Loading ...

 

Toppbild: By Ragesoss (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dela: Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail  Följ: Facebookrss

Föregående

En lastbil. En bro. En kollision. En midsommartrafik i total kaos.

Nästa

Men vad är det för fel på vissa människor??

246 kommentarer

 1. Så länge folk inte följer lagar och regler så spelar de ingen roll vad man gör åt saken.. enda man klan göra är mycket hårdare straff.. sätt upp kameror överallt.. så kan något kontor sitta och titta och bötfälla eller dra in kort.. 😀 hur bra som helst.. många nya jobb 😀Report

 2. Kenneth Götskog

  Nu är det så här att hastigheterna på motorvägarna måste begränsas till 80-90 km. Av erfarenhet ser man dagligen.står det 120 på skyltarna kör folk i minst 150-160 eller mer.kör man 80 så hinner man reagera snabbare än i 120 eller 160.Report

 3. Eva Svensson

  Jag tror på skilda vägbanor men de är ibland dåligt planerade med alltför korta omkörningsfält. Det behöver även vara säkra räcken. Vajerräcket är farligt. Särskilda anvisade vägar för oskyddade trafikanter och långsamgående fordon. Där det är möjligt. Fler planskilda korsningar med säkra av och påfarter. Där det inte finns måste man ha bra vänstetsvängfält och tillräckligt långa av pch påfarter I synnerhet på de större Riks och Europavägarna.
  Och självklart ska man inte köra bil och prata i telefon samtidigt. Har sett alltför många incidenter där föraren tappat koncentrationen.Report

 4. Anarkin är redan väl etablerad på våra vägar och värre kommer det att bli så länge infrastrukturen ligger 20 år efter i tidsplan.
  Lik väl kan det gå för for på vissa vägavsnitt och andra för långsamt så att en del bilister småslumrar bakom ratten
  Spelar ingen roll hur många kameror det finns. Se till att motorcyklar har har numret klistrad på framgaffeln istället som nu, då det verkar som att det har fri fart förbi kameran .Report

 5. Inför omgående en periodisk omtentamen av körkortsteorin. Detta prov ska genomföras vart 10:e år om man vill behålla sitt körkort. Genomför samma prov, på svenska, med nyanlända som har körkort från sina ursprungsländer-detta för att få en diagnostik på reell trafikkunskap hos de nya svenskarna. Fler poliser synliga i trafiken.Report

 6. Vi har väl ökat befolkningen också man får väl räkna hur många mer det har blivit Sen måste vi få mer mötesfria vägarReport

 7. Hampus

  Böter om man kör under hastighetsgränserna! precis som om man kör över. är oftast dödsolyckor vid omkörningar. och folk blir irriterade av folk som kör under hastighetsgränserna och då blir det dumma omkörningar. Vilket leder till olyckor. lika så som det blir sämre flyt i trafiken när någon ligger under hastigheterna som finns vilket skapar köer och irritation speciellt i dom här 2 -1 vägarna när folk kör i 70 – 80 när det är 1 fil och 120 när det blir 2 filigt. Så blir det kaos när 2 – 1 vägen tar slut. och folk måste sluta leka väg polis. ” han körde om mig även fast jag körde 70 på 80 väg och låg mitt i vägen” har hört det så många gånger. Så bötfäll dom bilisterna som kör under hastigheten och dom sol leker väg polis så blir det bättre flyt vilket ger mindre olyckor!Report

 8. Följa trafikreglerna, bland annat hastighetsbegränsningar till att börja med.Report

 9. Det ska sitta ” en färdskrivare i varje fordon” den är uppkopplad mot Transportstyrelsen, ett öga i vindrutan som läser av hastighetsskyltarna. Överskriden hastighet debiteras fordonsägare. Och det ska KOSTA MYCKET PENGAR!! 6000-8000kr för 3 km/h ex.. Tre överträdelse dras körkortet in i tre månader. Detta löser inte allt men en hel del. Själv jobbar jag som yrkesförare och jag bedömer att hastigheten är alldeles för hög idag. Min syster från USA va o hälsade på, hon vågade knappt köra i Sverige! Hon frågade varför alla kör så snabbt? Varför ska alla köra om hela tiden? Vi ligger ju i laglig hastighet.! Det måste svida ordentligt för att det ska ha någon verkan. Tack för ordet.Report

 10. Fler trafikpoliser ända boten vissa kör som galningar 🙁Report

 11. Förbjud telefonanvändning totalt så lär folk köra bil istället för att sms a ..Report

 12. Fler fartkameror där det inte hänt några olyckor de senaste 10 åren. (som nästan vanlig åtgärd)Report

 13. Att vissa länders körkort inte ska bli per automatik godkända att köra med i 1 år. Horribelt att vi ska ha så höga krav på invånarnas utb av körkort medans någon kan komma från ett land där det krävs en middag till polischefen för att få ett KK….. Detta får de sedan köra på här utan någon som helst kontroll eller begränsning mer än att det gäller endast 1 år. Detta fuskas dessutom med otroligt…Report

 14. Höj soppan till 400 kr litern så blir det lugntReport

 15. Suck! Nu tas detta som ett bevis på något typ av trendbrott..
  Med så få döda vi ändå har så slår en slumpvis ökning igenom. Det krävs en längre periods mätningar för att visa på en verklig ökning. Tyvärr är vetenskap för svårt för många.

  Sedan kan jag som pendlar dagligen på E6 tycka att hastigheten i sig inte är det stora problemet utan en allmän omdömmeslösjet. För korta avstånd, byta fil utan blinkers och utan att vara uppmärksam på omgivande trafik. Dessutom många, företrädesvis utlandsregistrerade tunga fordon som inte respekterar omkörningsförbudet som gäller under rusningstrafik.Report

 16. Inte så konstigt. Massmedia har basunerat ut att det finns inga trafikpoliser ute på vägarna. Då är det många som tappar förståndet och ser som sin rättighet att strunta i reglerna. Tyvärr är det mest de oskyldiga som dör.Report

 17. Varför en bild från USA?Report

 18. Hastighetskameror på motorvägar med kontroll av genomsnyttshastighet.Report

  • Nu är det så att motorvägar, speciellt de nybyggda, har de lägsta antalet döda. Det är läns- och riksvägarna som är farliga. Många utfarter, höga hastigheter och inget mitträcke. 2+1 vägar är inte heller någon bra lösning, studerar man vajerräckena där vägen blir enfilig igen så ser man hur dåligt omdöme många bilister har. 2+1 vägen skapar stora hastighetsdifferenser. 80 vid enfiligt och 120 vid tvåfiligt.Report

  • T.ex vid vägarbete på motorväger. Kolla i Skärholmen, vid 70 kör ingen 70 och många är kvar i 110, trots att hastigheten är 80 före och efter 70. Att folk kör på det här sättet utan påföljd uppmuntrar till fortkörning på alla väger.Report

  • Då kan man ju också undra varför de inte finns poliser vid det området. Om folk rapporterat att det finns fortkörare där skulle de kunna knäppa ett flertal på radarReport

 19. Sätta upp kameror och tro det räcker är ett skämt. Bötes beloppen helt fel. Dagsböter som Finland har är nog att föredra. Upprepade förseelser prick system ala England. Grav trafikbrott ta bilen och körkortet på 5 år t ex. Bötesbeloppen är ett skämt för dom högavlönade som tokkör BMW Audi vassa motorstarka bilar som kör ständigt för fort. Ha mer traffikpoliser ute i trafiken. Gör som amerika 1 man i varje bil det finns teknik med kameror som film direkt till stationerna. Eller släpp hela övervakningen som nu finns den är ju verkningslös som det mesta i landet nu. Tack för politiker egon.Report

 20. Sakta farten till lagliga nivåer,tagga ner, ha inte så jävla bråttom , öka på koncentrationen när man kör, låt bli att rattsurfa,köra påverkad mm så ger det sig självt med trevligare siffror i statistiken.Report

 21. Höj hastigheten så hinner man undan olyckan. Ta bort allt fartkameror då alla verkar tro att man skall posera framför dom eftersom dom står på bromsen så fort dom närmar sig en kamera. Skriv ut i tidningar att spaken till vänster om ratten är inte dödlig om man råkar röra den.Report

 22. Finns det nån utredning på vad som orsakade olyckorna? Kan ju vara en idé att börja där?
  Kanske ni kan dela ut nåt armband som gör att folk förstår att dom inte ska krocka?Report

 23. Kan väl laga vägarna lite så man slipper köra i en bäckfåra, 83:an är usel, regnar det dessutom så ska man parera vattenmassorna medReport

 24. Total förbud mot att använda mobiltele vid färd.Ingen måste va uppkopplad när bilen kör,10,000 kr i böter.Folk använder inte blinkers längre ,vänster arm håller ju telefonen,endast idioter pratar i mobilen när dom kör .Report

 25. Pelle Sjöberg

  Lär folk köra sina bilar. Övervägande antalet bilförare kan inte hantera sin bil i avancerade krissituationer. Därför leder ovanliga situationer ofta till olyckor. Många bilförare är rädda när de kör och reagerar som djur på situationer som skrämmer dem. Logik och problemlösning i realtid finns inte på världskartan. Lär nya bilförare var gränserna för deras egen förmåga och vad bilen klarar av. Öva, öva, öva och testa och lek. Självklart på avspärrade säkra områden. DET skapar säkra, trygga bilförare.
  Förbud och begränsningar skapar osäkerhet och rädsla. Mer ansvar och fysisk utbildning till individen under professionell översyn.

  PelleReport

  • Björne F:sson

   Tror att du är en av få som lyckats slå huvudet på spiken Pelle. Vill bara tilläga att vi kanske ska vänja oss med återkommande kompetenskontroller (lika som inom flyget).Report

 26. Tänk om alla kunde hålla sig till trafikreglerna men tyvärr ganska många struntar totalt i allt vad lagen säger !Report

 27. Finns tyvärr bara en medicin och det är fler trafikpoliser.Report

 28. Vilka omkommer? Man möter någon som skickar sms eller googlar . Och be alla som köper bil se till att dom får gaspedalen med , gäller i synnerhet ägare till Skoda och japsabilar . Dessa 65-70 körarna är lika eller farligare än den som kommer i en bil med gaspedal. En del av de utländska åkardrängarna bär sej jävligt illa åtReport

 29. Analysera vad som hänt vid varje olycka. T.ex. mobiltelefon, invandrare med dålig kunskap om svenska trafikregler mm. Om man inte gör ordentliga analyser så kan man inte sätta in rätt åtgärder.Report

 30. Boris Stockhaus

  Vi måste samarbeta i trafiken inte som det är nu endast egoism jag jag jagReport

 31. Förbjud mobilhanterantet och pratet omgående så minskar iaf 50% av onödiga krockar..ser skräckexempel varje dag på idioter som blir räddade av sina medtrafikanter och tycker det skall omgående jämställas med grovvårdslöshet…ingen jävla fjantlag som är helt godtycklig..jag jobbar i trafiken .Report

 32. Förbjud bilar så att Sverige stannar enda chansenReport

 33. Handen på hjärtat mina kära medmänniskor.Hur många av oss följer våra trafikregler och lagar. Vi kanske skulle kunna börja där.Report

 34. Om sänka från 100 till 80 km/t eller från 90 till 70 km/t på bred vägen då tappar respekt hastighet och flera omkörning/möteolycka.. 100 km/t genom Medelpad fram till Bräcke/Gällö i E14 är ofarliga vägen under sommartid. Jag van kör.Report

 35. Dör långt fler av sjukvården men det uppmärksammas inte!?Report

 36. Folk kör för fort och framför allt håller de inte avstånden! Vissa tror att en stoppskylt kan hanteras som att lämnaföreträdeReport

 37. Intressant läsning, med avseende på hur olika vi tänker angående trafiksäkerhet. Läs även bloggens kommentarer !!!!Report

 38. Håll avstånd och sänk hastigheten,kanske en bra börjanReport

  • Lämnar jag avstånd till framförvarande fordon så kan man ge sig fan på att det genast är någon dumkopf som tränger sig in i luckan jag lämnat.Report

 39. Måste säga att flesta av era inlägg suger!!! Höjda böter, fler kameror etc….hjälper inte ett shit…
  För d första står d 122 pers…står inget om djur kollition, sjukdomsfall bakom ratten etc…. Dessutom ökar ju antalet bilar/bilister konstant… Antalet dödsfall säger inte ett skit utan det ska ju vara procentuellt!!
  ..har dom räknat det på samma antal bilar eller, från året innan?

  Körkortet har blivit jävligt dyrt…men det verkar som vem som helst med cash kan ta d i dagsläget då det är mkt sopiga förare på vägarnaReport

  • Håller med dig, riktigt bra sagt det.Report

  • Verkar ju bara vara bullshit statistik utan grunder…

   Räcker med att föraren blundar till pga nysning o i samma veva pinnar en älg på vägen o sveper igenom en fullsatt 9 sits bil o släcker livet på alla i bilen. Då ökar ju dödsfall i trafik markant, men betyder inte att föraren är en sopa, eller dom andra medpassagerare med/utan körkort….ibland undrar man hur dessa siffror tas fram egentligen…känns lite som nå skrämseltaktikReport

  • Rein Langerpaur Att 122 personer dött i trafiken är inte skrämselpropaganda, det är fakta. Sen kan man som du säger inte utläsa vad som orsakat dessa dödsfall. Men fakta kvarstår att många dör i trafiken, och i de flesta fall är det troligen den mänskliga faktorn som är orsaken. Så frågan kvarstår, hur minskar vi olyckorna?Report

  • Jag tycker polis borde kolla mer än bara hastighet och nykterhet, t.ex väjningsplikt och stoppplikt som ofta är under all kritik.Report

  • Trafikpolisen i västsverige hade en sådan kampanj för en dryg månad sedan.
   Där en massa blev av med körkortet för aggressiv körning på motorvägarna såsom E6,R40,E20,E45 och höll för kort avstånd,använde inte körriktningsvisare i kritiska omkörningar och körde alldeles för fort.Report

  • Alltså det jag menade med skrämseln är att dom som tagit fram siffrorna o säger att det ökat är skrämsel..att 122 dött är ju ett faktum men det låter lite fel som det är framlagt om du förstår vad jag menar.. Just det här med procent osv som jag tog upp… Men i princip billigare körkort men mkt svårare i det praktiska när man tar körkortet, som jag även nämde,att har man tillräckligt med deg så får man lappen. Jag kör nämnligen dagligen o gjort d sen jag tog lappen (2000).. Ser allt för kassa förare i trafiken.

   En annan sak är även EU och att folk vandrar fritt… Jag vet att i en del länder (ska ej nämna vilka) så kan du casha ett körkort…med lite kontakter etc… Sedan för att byta den mot ett svenskt… Man vet ju inte hur en del länder heller har för körkrav för att få lappen, speciellt på landsbygder osv…men sådana finns ju även i trafiken fast tror inte det är ngn riktig koll på det…

   I.a.f steg ett är att kanske inte göra bilar så jävla bekväma med all hjälp elektronik, då många i dagsläget lär sig att förlita på det o vet inte bättre vad som egentligen sker med alla krafter inblandad i körningReport

 40. Hur är utvecklingen av drogpåverkad i olycksstatistikenReport

 41. Höj farten på landsvägarna, som passiv bilförare börjar folk engagera sig mer i mobiler än trafiken.. Säger som en känd biljournalist, den optimala hastigheten är 270 då tänker man absolut inte på något annat än bilkörning..Report

 42. Dela ut ett armband ”Dö inte i trafiken”, så löser det sig nog…Report

 43. Öka kraven för körkort kraftigt.Report

  • Verkligen…i dagsläget om man har cashen så får man lappen…det borde bli billigare men svårare…speciellt praktiska bitenReport

 44. Hastigheten är inte problemet ( Ok när det smäller). År man i trafiken måste man kunna läsa situationen. Går det i 85 på 80 väg och alla följer är det inga problem men om någon pendlar mellan 55 och 90 skapar det irritation och sedan frustration. Många kör mer eller mindre utan belysning ( Kollas aldrig ) Som någon skrev höj hastighetsgränsen. människor slappnar av och sysslar med annat i dagens samhälle. Det finns för lite kontroll angående belysning, speciellt utländska fordon och hyrda husbilar. Mitt omdöme kör bara mellan 4500 och 6000 mil per årReport

 45. Höj hastigheten så kanske folk börjar köra bil istället för att sitta på facebook…Report

 46. Micke

  Hårdare krav på yrkestrafiken speciellt taxi. Här i Stockholmstrakten så tror dom att dom äger vägarna och vi ska bara flytta på på oss när dom kommer i 130 på väg mot Arlanda. På Essingrkeden så blir man nästan avknuffad av den tunga yrkestrafiken om man håller 70km som häller därReport

 47. Sänk hastigheten och tat lugnt.Report

 48. Flera POLISER som syns på vägarna. Sedan tycker jag att folk kör alldeles för fort, jag brukar köra mellan Västervik – Kalmar på E22 där är det 90 km på en sträcka från Verkebäck och tre-fyra mil mot Oskarshamn, där flyger billarna fram med både 100 -120 kilometer i timmen. Sedan så kommer två till ett fält och där kör bilisterna så fruktansvärt fort så man blir rädd. Sist när vi åkte där så var det en bil som hade gått i mitträcket ( jag begriper inte att det måste hända).Report

 49. Sluta skriva sms under körningen kanske?Report

 50. Mer sunt förnuft! Tyvärr går sunt förnuft inte att utbilda, vilket syns på många av kommentarerna!Report

 51. Många slarvar,och är vårdslösa i olika trafiksituationen, speciellt vid omkörningar . Även om man håller hastigheten enligt påbuden, finns det för många som kör betydligt fortare än man får, vilket kan skapa problem,inte bara för dem själva. Har rest i 35 år. Kört mellan 3-4 tusen mil vart år, och tycker mig märka en ökad mängd situationer , som kan härledas till enligt ovan.Report

 52. Ja om folk inte kör så fruktansvärt fort ju o sen att ligga precis bakom är ju hemskt att ha en precis i baken o när man blir omkörd när det är 50 o dom bara ruskar på huvudet .Report

 53. Lära folk köra bil. Körkortsutbildningen är värdelös. Bara teori ingen körkunskap och självbevarelsedrift.Report

 54. Ja en sak är då klar att hastighetsbegränsningarna kan då inte sänkas mer än den nivån som den redan är på för då går det ju nästan snabbare att cykla. För låga hastigheter gör ju att folk inte respekterar dom och då blir det att man kör som man vill, varför har man sänkt till 80 km/h på riktigt bra vägar där det ändå gick att hålla 90 om man skärper till sig. Sen blir det fler farliga omkörningar om hastigheten blir för låg. Jag tycker det största problemet är att folk inte håller avstånden, man blinkar inte, gasar inte på och anpassar sig till övrig trafik vid påfarter, ligger i mittfilen och bidrar till onödiga köer och irriterar då andra och bidrar till sick-sack-körning och omkörning på fel sida. Sen måste ju folk vakna upp och koncentrera sig på att dom KÖR bil, en del verkar ju va helt ointresserad och håller på med en massa annat. Och vara hjälpsamma i trafiken hjälper också, mkt egoism.Report

 55. Och förra året tog 1524 personer sitt liv. Vad ska vi göra åt det?Report

 56. Många tror dom är odödliga i sina bilar, tyvärr!Report

 57. Problemet med döden på våra vägar beror nog till allra största del på de dåliga attityder mäniskor har ,nr 2 är allt jäkla mobilanvändande bakom ratten tror jag , nr 3 även om bilarna bara blir säkrare och bättre för var år som går så blir de allt motorstarkare ,även lastbilar har ju mycket kraft och fartresurser idag .Report

  • En lastbil av ny modell tex volvo fh eller vad den heter har runt 500hp runt där men också över 2000nm i vrid. Vet inte hur du ska kunna pressa upp en lastbil i hastigheter som bilar klarar….. skillnad på 500hp och 2000 nm i en bil mot en lastbil på flera tonReport

  • 10hk /1000 kg o 40nm/1000 kg är ju inte mycket precis, men visst dom var ju ännu slöare förr. Förövrigt gick ju lastbilarna fortare förr, ingen fartspärr.Report

  • Vad har det med säkrare trafik att göra igentligen.Report

  • Haha jag säger då det ?Report

 58. Att folk slutar kladda med den jävla mobilen hela tiden..Report

 59. Hålla avstånd, sluta använda mobilen vid körning samt var inte såna egoister i trafiken utan ta det lugntReport

 60. Största felet är att många bilister är innihelvete dåliga på att köra bil!
  Detta i kombination med kraftig övertro på sin egna körförmåga är bevisligen en livsfarlig kombination.
  Räddar väl personligen livet på några bilister (och cyklister) varje vecka.

  Det är inte farten som dödar, det är de hastiga stoppen

  På exempelvis en 100-sträcka är du en större trafikfara om du kör i 80 jämfört med 120.
  Den som kör i 120 stör inte trafikrytmen, vilket den som kör i 80 gör.Report

 61. Attityd attityd och attityder!Report

 62. Not suprised when you see how they overtakeReport

 63. Fler poliser på vägarna och självklart ska mobilen ligga kvar i fickan.Report

 64. 60,000 – 70,000 kör med falska körkort i Sverige. Börja med o kolla dom.Report

 65. Förbjud mobiler som inte har handsfree i bilen.Report

 66. Höjd körkortsålder till 37 samt att körkortet med automatik dras in vid fyllda 49Report

 67. Vansinniga omkörningar! Bilister med stora bilar vill gärna använda motoreffekten och en del kör om på minst sagt olämpligt sätt.
  Som att utnyttja påfart vid Trafikplatser för att på felsida köra om på 2+1 väg som jag råkade ut för i förrgår.En BMW SUV körde om mig vid en påfart till R27 här i Borås.Report

 68. Börja med att ta bort nollvisionen. Det drunknar mer folk per år än vad det dör trafikanter. Kör en nollvision där istället. Och höj sen hastighetsbegränsningarna så att folk kör bil istället för åker bil.Report

 69. Jag körde hem från Danmark igår. Och det är sjukt stor skillnad på flytet i trafiken i våra länder. I Danmark behövde jag inte gör en enda hastigare inbromsning på grund av stopp i vänsterfilen, men så fort jag kom över Öresund så börjades det. Blev fan tokig. Hur jäkla svårt ska det vara att hålla iaf minst 110 på motorväg när man kör om? Jag la dessutom märke till att det var förbjudet för lastbilar att köra om på många sträckor i Danmark. Varför inte ha det så i Sverige också?
  Vill också påstå att hänsynstagandet i Sverige är mycket sämre. Man är ute och kör som om man själv ägde vägen, verkar det som ibland.Report

 70. Själv tycker jag att folk i Sverige kör väldigt bra och trafiksäkert. Att folk dör och skadas kommer man aldrig ifrån – det hör liksom till ekvationen.Report

 71. Jag hade viljat veta hur många som är drog, alkohol och missbruksrelaterade först och främst.
  Den procenten kommer inte några sänkta hastigheter el liknande kunna påverka.
  Sannolikheten att olyckor händer kommer aldrig gå att uppnå till en nollvision. Nollvisionen gör att otroligt dumma lösningar har framförts. Tycker jag då.
  Däremot skulle vi lära oss mer av Tyskland och deras trafik.
  Ändra hastigheter till tex snitthastigheter. Om snitthastigheten på en 70 väg tex är 90 så borde hastigheten ändras till det.
  Mycket olyckor beror på ”sniglar” i trafiken. Det borde åxå kunna bötfällas.
  Hur många olyckor beror på äldre människor som igentligen inte borde köra bil mer,är nog också en stor del av olyckorna. Tex ha mer hälsokontroller åt gamla för körkortet.
  Men nollvisionen kommer aldrig gå att uppnå.Report

 72. Ge alla snabba och snygga bilar till mig. De som kör vårdslöst får en trabant.Report

 73. Så länge det inte finns krav på återkommande lämplighetstest med läkarundersökning och synundersökning kommer det dö fler.
  Men samtidigt, trafiken har ju ökat markant sista åren så rent procentuellt är det en faktisk minskning av trafikdödade.
  Men att använda statistik på fel sätt som trafikverket gör bidrar till en osann bild av verkligheten.
  Som i all DemokraturReport

 74. Jag tror inte det går att komma lägre utan kraftigt integritets- och frihetskränkande metoder. Vi får nog nöja oss med den här siffran.Report

 75. Är orsaken onyktra, sommarbilister, som inte håller trafikrytmen, få målade polisbilar ute! Svårt att definiera, men anser att trafikrytmen är en viktig del, blir man en stoppkloss som ligger under laglig fart, vilket en del gör, då blir vana stressade med onödiga omkörningar!Report

 76. Förbjud vänstersväng i korsningar o se till att vi har 2körfält utan dom här satans 3fältsvägarna med vajerräck!!!!Report

 77. Förbjud bilkörning så dör ingen i trafiken! enda sätter att få folk o inte köra ihjäl sigReport

 78. Sluta prata och sms;a i mobilen så minskar nog olyckorna.Report

 79. Mötande trafik. Icke planerna korsningar. Där är problemet. 2 filiga vägar i båda riktningarna. Påfarter och avfarten så blir det iallafall mindre olyckor.Report

 80. Ta körkortet från folket, de klarar inte dagens trafik 🙂Report

 81. Torbjörn Kemter

  Enkelt: var uppmärksam, håll hastigheten alternativt följ väder/väg och anpassa hastigheten efter det och håll avståndet!!!
  Tar inte bort alla olyckor men minskar garanterat antalet.Report

 82. Alla kanske inte skulle ha ett körkort..Report

 83. Inför obligatorisk alkolås på alla fordon, minska bilens egna liv eller öka till självkörning, som läget är nu så funkar hjälpmedelna tvärtom, håll avståndet, använd dom där orangeblinkande lamporna som heter blinkers och minska er stress och öka på tidsbeloppet så ni har mer minuter att köra medReport

 84. Inte så speciellt mycket att göra åt det så länge det finns bilar på våra vägar och när det är människor involverade så kommer det att fortsätta med olyckor om nu inte alla skall köra i max 30 km/t eller avskaffa alla bilar?Report

 85. Väldigt många osäkra trafikanter, folk som ligger 10-20kmh under gränsen, små bromsar hela tiden. Folk som skiter i att blinka… Folk som bromsar när don tycker du är för nära.. Ja fullt med nötter där uteReport

 86. Samma prov på personbilsförare. Som vi lastbilsförare å buss. En del kör som idioter kör om på dubbla linjer. Sen är det ojämna hastigheter 40-60-70-80-90-110-130Report

 87. Vägra låta nyanlända köra bil tills dom tagit ett riktigt körkort.

  Att låta dom köra omkring bara för att dom påstår att dom hade ett körkort i långtbortistan men tappat det är så man blir mörkrädd…Report

 88. Varit yrkeschaufför 47 år aldrig åkt fastReport

 89. Vägarnas kvalitet och dumma planlösningar ställer till det och folk som inte skulle ha körkortReport

 90. Köra i tid bla. Folk är sådan optimister med tids beräkningar.Report

 91. Nysvenskarna kanske borde ha körkortReport

 92. mer trafikövervakning men fölk kör som idioter ändå.Report

 93. Träna folk i konsekvensanalysReport

 94. Inte tillåta folk med utländska id kort köra bil .Report

 95. Förbud mot mobilprat och framförallt sms!Report

  • Är absolut inte orsaken till olyckor. Möjligtvis I några enstaka fall!Report

  • Så varför är mobilprat och smsande förbjudet i i stort sett alla länder i EU utom Sverige?
   Handsfree är ok men jag ser massor av idioter när jag åker hem med bussen som kör och stirrar ner i mobilen. Vad tror du ’upphinningsolyckor’ beror på?Report

  • Har kört I internationell yrkesmässig trafik i Stora delar av Europa i c.a 25 år. Tror mig ha lite koll på lagar och regler. Det är den som sitter mellan ratten och ryggstödet som bestämmer. Hjälper inte med massa förbud och bestämmelser. Sunt förnuft däremot har hjälpt många! Saknas tyvärr hos många bilförare idag, ta t.e.x motorcyklister i en del fall. Tror du det hjälper med förbud där?Report

  • Många som använder mobil när de kör, vet faan inte om de kör bil, eller ligger hemma i sängen !!Report

  • Tror inte mobiltelefoner är orsaken till dessa 122 olyckor. Det är vardagstressen och undermålig infrastruktur i detta land.Report

 96. Ta det lite jävla lugnt, håll avstånd och visa andra trafikanter lite respektReport

 97. Jonny Ströberg. Tar din kommentar som ett skämt .Report

 98. Ca 750st tog självmord under första halvåret, det är inte trafiken som är stora boven även om det låter så, fall i hemmet är ju också större dödlighetReport

 99. Joachim Ekström

  Först av allt vill jag säga att svensk lagstiftning är ett stort skämt . Först av allt så måste 2+1 Wire-vägarna totalförbjudas . Ställer bara till ojämn rytm i trafiken och irritationer . Det ända som kan minska olyckorna i trafiken är att folk börjar hålla avståndet till framförvarande bil . Svensk lagstiftning måste börja återkalla körkort på plats i trafiken från människor som tror att det är bogsering allt handlar om . Att köra en bil på motorvägen mellan Tierp och Uppsala klockan tre på natten i 140 km/t . Ja då blir jag av med körkortet . Men att ligga bakom en annan bil i 110 km/t bara fyra meter bakom och spela rysk rollet med alla kulorna i loppet . Det är helt okej . Även fast du leker med andra människor liv . Det här är lika dåligt som att fria alla våldtäktsmän som säger att dom är minderåriga . Skicka inte hem dom ta hit flera . Jag kommer även nästa år få bevittna att vägen mellan Gävle och Söderhamn kommer att stängas av flera gångar om dagen på grund av det ojämna trafikflödet . Och jag kommer fortfarande att hitta Polisen klockan tre på natten gömd med en laserpistol . Inte för att förebygga olyckor utan för att jävlas med människor .

  Börja återkalla körkort för ”shoving”

  Inför ett mörker körkort : Det finns inom flyget och skulle behövas i trafiken

  Höj hastigheten på våra fina vägar och förbjud tungtrafik att köra om varandra på 2+1 väg tills dem är borta . För innan 2+1 försvinner så kommer aldrig döds antalet att minska / Tack för ordetReport

 100. Inte ett skit längre.Report

 101. Började köra buss runt om till olika delar av både Sverige och andra delar av i Europa i början av 1960 talet. Med så många Motorvägar idag jämfört med då, tycker jag att det skulle vara som att köra på räls. Men tvärtom, det är ju många flera olyckor idag procentuellt. Det är en sak som jag inte alls kan förstå. Jag tycker att det är som att körs på räls idag. Jag förstår ingenting vad det är som folk håller på med. Förr i världen var det ju varken Servostyrning, Servobromsar eller Automatiska Växlar Inte ens på de tyngre fordonen. Jag förstår inte alls vad det är som händerReport

 102. Höj hastigheter på vägarna så folk inte sitter och sover när dom körReport

 103. Bort med 2 fil 1 väggarna, bort med vajerräckena och höj hastigheterna.Report

 104. Avståndet och farten, samt mobilenReport

 105. Kunde ju börja med ordna kvaliteten på vägarna. Samt återställa 70-90 vägarna. Dessa jävla 80 vägar gör en enbart förbannad. För inte tala om kamerorna som stjäl uppmärksamhet ifrån köra bil till leta kameror som skall straffa oss bilister som har bilar som fan inte är byggda för 60-80. 90 funkar bra på feman. Medans 80 bara retar upp via jävla växlande behövs. Fyran feman fyran feman. :-(.. Men men. Reparera vägarna dom är slut. Men. Pengarna vi betalar går ju till betala för utlänningar. Det är prioritet. Inte Sveriges välfärd eller vägnät mm. Ja. Jag är förbannat less.Report

  • Jag vet inte vad du kör för bil men på min bil skiljer sig bränsleförbrukningen markant beroende på vilken snitthastighet som hålls. 0,78 liter/mil vid snitt 80km/tim och 0,92 vid snitt 100km/tim. Jag kör 4000mil/år så du kan själv räkna ut skillnaden både volymmässigt och kostnadsmässigt.Report

  • Landsväg jämn 90 km. 0,63-0,65. Saab 9-5. Steg 1 tunad ca 220hk. Bensin. Men OBS. Detta är gynnsamma förhållanden. Och. Inget annat. Manuel. Kör hyfsat mycket. Men. Det var utväxlingen jag pratade om. 90 km stämmer mycket bättre med hänsyn utväxling. Dvs bra varv och vridmoment. Vilket spar bensin. Inte dröga runt med varvtal där vridmomentet blir för lågt och motorn jobbar för ”hårt”. 80 är inte lämplig fart på feman. Blir segdra i backar. Med helt fel vridmoment.Report

  • 100 km. Något lite mer soppa. Men det är inget att snacka om. Vid jämn fart motorväg 120. och småvägar runt 90 typ. Blekinge sthlm. Typ 0,82 med regn och inte gynnsamt väglag. Snö vet jag inte ännu med denna bilen. Min förra Saab drog runt 0,84 med vinterdäck. Men men. Kanske borde du kolla upp din bil. Låter som den har problem med soppaåtgången. Väldiga skillnader du får för väldigt liten skillnad i fart. Mina angivelser vid över 0,8 är då inklusive tomgång omkörningar och delvis lite by och i sthlm stadskörning.Report

 106. Förbjud telefonen och kolla de utländska yrkeschafförerna och deras körjournalerReport

 107. Christer Pettersson

  Ta bort den mänskliga faktorn med självkörande bilar. Även ai-assisterade bilar med bra sensorer och gärna med datakontakt med kringliggande trafik skulle minska olyckorna. Till och med teslas nyskapelse den assisterande ”autopilot” har bara en olycka på 130 miljoner miles mot mänskliga förares en olycka på 93 miljoner miles. Det är runt 40% bättre än bara människor som kör.Report

 108. Ta bort eller minska mänskliga faktorn. Självstyrande bilar och ai-assisterad körning lär minska och/eller hindra många olyckor. Tesla körde sina datorassisterade bilar i 130 miljoner miles innan första dödsolyckan och då var det med en förare som möjligen såg på film istf vägen. Genomsnittet för människor är en dödsolycka på 93 miljoner miles. I USA, så vi har möjligen bättre statistik iom nollvisionen.Report

  • Bla bla bla Tesla Tesla Tesla. Om jag faktiskt vill köra en riktig bil då?Report

  • Christer Pettersson

   Gör vad du vill bara det blir säkrare. Tesla är bara ett exempel på något som är mycket säkrare än de vanliga trafikanterna och då är dessa bilar inte ens självkörande. Riktiga självkörande bilar kommer givetvis att ha noll olyckor som beror på förarslarv.Report

 109. Ett STORT PROBLEM är den FULLSTÄNDIGT UR-IDIOTISKA ”Zebra-lagen”.

  Många tror de är odödliga på ett övergångsställe/en cykelöverfart, o går/cyklar RAKT UT PÅ övergångsstället.
  Har sett SKRÄCKEXEMPEL på mammor, (troligen), som skjuter ut en barnvagn, rätt ut på ett övergångsställe, bara för att de BARA SKA ÖVER VÄGEN innan bilen kommer fram !!!!????

  Den som ligger i barnvagnen BORDE vara bland det mest älskade de har, men i ovanstående fall, så kan man faan undra !!

  Ett annat problem är de som är närgångna, och ALDRIG hört talas om ”3-sekundersregeln”. (Jo, jag gör också fel ibland).
  Det är FRUKTANSVÄRT IDIOTISKT o inte hålla avståndet.
  Skulle man ”bromsa till”, så börjar bakomvarande vifta o ondgöra sig över ”broms-tilltaget”.
  Vederbörande fattar alltså NOLL, o FORTSÄTTER köra för nära !!Report

 110. Fler hastighets kontroller. DumtofsarReport

 111. Stoppa fyllkajorna från öst. pl bg ro är ett stort problem.Report

 112. Inte konstigt när så många får lov att köra utan körkort då de påstår att de har ett i hemlandetReport

 113. Förbud för lastbilar att köra under högtrafik dvs mellan 07.00-08.30 och 16.00-18.00.Report

 114. Tommy Jansson har alla rätt Report

 115. Ta hänsyn till Alla i trfikenReport

 116. Se till att köra med skallen och inte med gasen.
  Sk yrkesförare Inte sitter och kollar på tv och mobilen i trafiken och använda blinkers vid varje gång man byter fil.
  Vid 3filig motorväg ligg inte kvar i vänster eller mittfältet!Report

 117. Kolla varje år om man är frisk o kan köra bilReport

 118. Jag har sett många idiotiska om körningar när man chansar i trafiken hör inte hemma slutar med en olycka förr eller senare att köra om varann i tvåfilig väg med tre bilar i bredden är inte så smart har jag varit med om fler tal gånger med mopeden jag åker på måste lämna vägen i bland på grund av omkörning har blivit väldigt vanligt att det händer sånt det är väl det mopeder blir inblandade med det är mänskliga farsoten som har tagit över.Report

 119. Sluta att chansa så jävla mycket då blir det bättre som än del säger kör med huvudet och är det värt att sätta andra barn till livet för det är just det är när man kör. mycke familjer på vägarna när semestertiden är vad rädda om varann låt dom små sekunderna va i stället och kör lugntReport

 120. Det märks att kamelförarna blir många fler i svensk trafikReport

 121. Det finns en liten grupp bildförare som inte brde ha körkort.Report

 122. Man kan ju börja med att inse att olyckor inte följer en linjär kurva som trafikverket hoppas på. Det kan ju vara extraordinära omständigheter som gör att det dog fler just i år…
  För det andra vore det intressant att diskutera hur många miljarder man lägger för att minska olyckorna och sänka dödstalet i trafiken med något tiotal när man i andra änden utan att blinka tycker det är helt ok att tioTUSENtals dör varje år i tobaksbruk…
  Dubbelmoral när den är som bäst…Report

 123. Installera som på lastbilen fart spärr I sverige finns det ingen anledning att bilar behöver gå fortare än 130Report

 124. Förbjud mobilerna när du kör bilReport

  • Håller helt med, plus att lastbilschaufförer inte behöver ha datan upp o kolla på filmer samtidigt som dom kör,(inte alla men en del har)Report

 125. BilSkolbänken var femte år.
  Får du böter, skolbänk direkt.Report

 126. Höj böterna kraftigt för dom som orsakar en olycka!Report

 127. Tror ni någon som ska begå självmord respekterar fartgänserna? Hur många har drunknat i år? Finns det någon nollgräns där? Kan polisen tjäna pengar på drunkningsolyckor? Där har vi lite till att fundera över!Report

 128. sluta med sms under körningen kanske?Report

 129. Kristina Borg

  Bygg ordentliga vägar med riktig beläggning och inte oljegrus
  Ta bort vajerräckena bredda vägarna,E6 norr om Munkedal är en katastrof Se hur vägarna ser ut i vårt grannland Norge studera vägarna i USA så har ni svaretReport

 130. Många många fler poliser på våra vägar och kontrollplatser!Report

 131. Genom att vi trafikanter respekterar de hastighetsbegränsningar som gäller, håller avståndet till framförvarande fordon, anpassa hastigheten efter väder och vind, respekterar och anpassa oss efter vägarbeten och räddningsinsats. Jag har full förståelse att räddningstjänsten stänger av vägen helt vid räddningsinsats för det är inte trevligt eller säkert att försöka rädda en annan människas liv när man blir bemött av arga signaler och otrevliga gester.Report

 132. När man läser rubriken börjar man undra om de tror att det går att väcka upp döda!!Report

 133. Se till att dom som kör har körkort , det är inte självklart vad jag förstår !Report

 134. Skärpta straff för påverkade förare i trafiken och likställ eftersupning med fyllekörning. Hur svårt kan det vara?Report

 135. Hålla avstånd? Spela roll, det går bevisligen att köra på decimetrar mellan bilarna.
  Nä, Lär folk att titta minst tre bilar framför och bakom sin egen!Report

  • Magnus

   Vilket ointelligent svar, din reaktions förmåga är minst 0,5 sekund. Det smäller garanterat om du inte håller avstånd. Att titta över flera bilar funkar inte. Bilen omedelbart framför måste kanske bromsa för ett djur.Report

 136. Förbjud all fordonstrafik.Report

 137. Dela ut armband med texten”krocka inte”Report

 138. Lösningen är nog POLISER på vägarna i stället för kamrorReport

 139. Och flera hundratusen djur..dör på vägarna varje år..tillkommer ett stort mörkertal som inte anmäls och alla ungar som svälter ihjäl som en direkt följd av det. Lidandet är fruktansvärt..djur som får vänta i timmar på ett nådaskott..eller springer skadade till skogs..och svälter ihjäl.Dem är det aldrig någon som tycker synd om…Report

  • Med tanke på hur vi jägare behandlas i övrigt så vågar man knappt åka ut å förkorta ett djurs lidande då man riskerar att bli trakasserad resten av livet utav folk med sämre vetande än en träbitReport

  • Jag har full respekt för jägare som er seriösa och gör ett bra jobb.. det jag ville åt.. är att vi människor ser bara oss själva och våra intressen i alla sammanhang.. djuren skiter man i. Det är som det inte går in att de också kan känna smärta, sorg, och vanmakt . Jag som är yrkesförare med 33 år i bussbranschen varav 17 år med eget bolag är så jävla trött på att vägarna ser ut som slagfält. När det pratas om det i media.. så är det bara bilisterna, fordonsskador, kostnader för detta det pratas om. Det är faktiskt vi som bilister som skall visa dem hänsyn. Det är djuren som skall skyddas med stängsel.. inte vi !! Vi gnäller när vargen tar sig en munsbit på djur som vi själva har ekonomiska intressen i.. t ex dyrbara jakthundar eller får ( vilket naturligtvis är sorgligt ) Men ställer man det i relation till vad vi själva ställer till med så blir det på gränsen till smärtsamt löjligt. Jag har själv varit i kontakt med Motormännens Riksfb för att förmå bilskolorna att skriva mer än 3 rader i körkortsboken om vilt, och jag efterlyser en telefonapp där man kan knappa in vägnummer och riktning och direkt få upp närmaste jakträttsinnehavare alt eftersöksjägare. Detta för att förkorta lidandet hos djur som annars kan få ligga och plågas i timmar då polisen har andra prioriteringar. Detta viktigt inte minst uppe i norr där avstånden är stora. Köärde vi ihjäl lika mkt folk som djur.. så kan du ge dig f.n på att det vore annat ljud i skällan. Före varje hinder.. man kan förutse.. gäller aven djuren. Jag menar inte att folk gör det med flit.. men låt gå attityden är ganska utbredd. Det sker i gryning och skymning när folk skall till jobb eller hem.. och då har de bråttom !Report

  • För att inte tala om de hela renflockar som tågen skickar upp i trädkronorna..Report

 140. Jag har slutat säja:kör som folk. Eftersom folk kör som idioter.Report

 141. Höj hastighetsbegränsningen till 210; få olyckor sker i den hastigheten.Report

 142. Göra åt? Idioti!Förbjud mobilsamtal i bilen så löser ni 90 % av alla krockar !!! Har av egen erfarenhet varit nära krockar åtskilliga gånger och all har varit med mötande med luren i handen! Men de som uttalar sig kör förmodligen enbart stickmaskiner!!!Report

 143. Stefan Andersson-Junkka

  Sverige måste börja bygga vägar igen, senast var på 70-talet, antalet transporter och bilister är ju något större nu. Titta på Öland sommartid liten 70-tals väg 250000 turister, livsfarligt . Sen sitter det fartkameror längs vägen alla tvärnitar perfekt ?, det är rent pajaseri och tro detta är trafiksäkert. Fler nykterhetskonteoller behöver man väl inte motivera eller? Fler exempel, E22 Bergkvara /Torsås kommun mot blekingegränsen, jättefint. …perfekt vägsträcka 80 knyck trångt och massa kameror, åk där och njutReport

 144. Låt bli att sänka fartgränserna mer. Dom är redan låga så det räcker och blir över, men sätt tvärstopp för mobilsurfning och övrigt fingrande på dessa så minskar olyckorna garanterat !!!!!Report

 145. Kör försiktigare….och håll avstånd…..och inte stressa…Report

 146. Riktiga motorvägar och inga 2-1 vägar. Bättre för miljön ocksåReport

 147. Skärp kraven på körkortet, mer polis på vägarna.Report

 148. Skärp kraven på körkortet, mer polis på vägarna.Report

 149. Höj hastigheterna på landsväg och motorvägar så slipper folk bli stressade till taskigt planerade omkörningar.

  Fler poliser som syns lite oftare är också en bra grej.Report

 150. Höj hastigheterna på landsväg och motorvägar så slipper folk bli stressade till taskigt planerade omkörningar.

  Fler poliser som syns lite oftare är också en bra grej.Report

 151. Var gärna ute och kolla trafikanter lite då och då. Har folk körkort, är dom påverkade. Många kör som om dom stulit bilen, och det har dom kanske också.Report

 152. Var gärna ute och kolla trafikanter lite då och då. Har folk körkort, är dom påverkade. Många kör som om dom stulit bilen, och det har dom kanske också.Report

 153. Varför intern bild från Sverige? Många fler poliser.Report

 154. Pierre Weigl

  som sagt bättre vägar (läs säkrare), det gäller framförallt 2/1 vägarnas utbyggnad . På många sträckningar har man enbart byggt ut där det är ”billigt och enkelt ” kvar blir då problemsträckor med bebyggelse, och sänkta hastigheter. Värsta cenariot är när man gör det så enkelt för sig att man sänker hastigheten till ex 60/80 och målar 2 heldragna streck i mitten av vägen, det är ungefär lika intiligent som att sätta upp en skyllt som talar om att vägen är skadad….
  Vi Svenskar är ett folk som älskar att betala skatt, vi bilister betalar en fruktansvärt massa pengar i skatt och det börjar nog bli dags att återinvestera dom pengarna i vägnätet istället för en massa annat som inte har ett dugg med vägar och fordon att göra.Report

 155. Stäng bensin pumparna!!!!!Report

 156. Göra det mindre ”lätt” att bara byta ut sitt körkort från mindre nogräknade korrumperade länder…Report

 157. Jämfört med kör-”kulturen” i MENA kör vi oerhört bra i SEReport

 158. Yrkesförarna är nog dom värsta syndarnaReport

  • Om du visste hur många liv yrkesförare av tyngre fordon räddar varje dag. Eftersom de flesta inte kan planera sin körning mer än någon meter framför huven och absolut måste hinna köra om innan det blir enfiligt så måste vi yrkesförare ha stenkoll både bakåt och framåt när vi kör. Både cyklister och förare av bmw, Audi och andra sportbilar är odödliga och lite snabbare än alla andra. Så de hinner smita före, vilket innebär att man ibland får försöka tvärnita ca 15 ton.Report

  • Finns gott om långtradarchaufförer också som inte har mer koll än en meter framför huven, hur ofta stannar inte trafiken upp på motorvägarna bara för att lastbilarna till varje pris måste köra om andra lastbilar och sen ligger dom och segar sig förbi i flera kilometer och sådana manövrar skapar mycket irritation.Report

 159. Men för hälvete. Så blir det när det har kommit en massa med (nötter) som får köra bil här i Norden utan att visa att dom kan köra. Vi har varit mycket ute på vägarna nu i sommar och det är skremmande. Och polisen dom lyser med sin fråvaro.Report

 160. Fulla utländska chaufförer och utlänningar som ”tappat bort” sina körkort är väl kanske några av dom som spär på statestiken skulle jag tro….Report

 161. Kjell du tala på min mun.Report

 162. Mindre antal …
  KUNSKAPSRESISTENTA ÖKENTRAMPARE på vägarna gör SKILLNADReport

 163. Syntest när körkortet förnyas var 10e år och högre krav på syn. Idag kan du vara mer än halvblind och slippa glasögon när du kör. Ett krav på åtminstone 60% skulle öka chansen att planera sin körning.Report

 164. Kunde folk ge fan i sin mobil så skulle det bli bättre Report

 165. Ta bort alla bilförare som är osäkra i trafiken, inför regelbundna synteser och reaktionstester som är mer frekventa hos äldre, man kan ju diskutera om att höja åldersgränsen till 20 för b-kort, ställ högre krav på utländska bilar och bilförare, gör det straffbart att köra som en snigel i trafiken, blir ett stressmoment för många andra som sen riskerar orsaka olycka.Report

 166. Det skrivs spaltkilometer och satsas mångmiljonbelopp på trafikolycksfallen som om det vore den stora samhällsförändringar. Allt detta skymmer de största problemen. Det är många fler som tar livet av sig, därav många barn. Det är många många fler som dör till följd av olyckor i hemmen, bl.a. fallolyckor. Bara ett par exempel på på händelser som är ointressanta att tydliggöra och som inte ger politiska plusspoänger att satsa på.Report

  • Jag menade samhällsfaran och inte samhällsförändringar. Det är ett otyg med mobiler som tar över och bestämmer vad som skrivs om man inte är vaksam.Report

 167. Så tragiskt. Det är 122 för många, vill inte tro att det är santReport

 168. Carl G

  Acceptera att en viss mängd olyckor händer och leva i verkligheten i stället för att jaga idiotiska ”Visioner”Report

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén